top of page

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

 

Internetový obchod:    40mililtru.cz

Společnost:    Gastro story s.r.o.

Se sídlem:    nám. A. Jiráska 4, Lanškroun 56301

IČ/DIČ:    IČ: 06614485, DIČ: CZ06614485

E-mailová adresa:    klara@40mililitru.cz

Telefonní číslo:    +420 602 431 616

 

(

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

•    Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

•    Číslo objednávky:

•    Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

•    Jméno a příjmení spotřebitele:

•    Adresa spotřebitele:

•    Email:

•    Telefon:

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

    (podpis)

______________________________________

    Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

bottom of page